Thermo JN/JNX

Thermo JN/JNX

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati:

Ni 44 Cu Rest Cr  Fe + Alte 
Rezist. Sp/Ohm.m²/m -0.49
Densitatea - 8.90
t. max. rec. °C - 
t. topire°C - 1210
Coeficient de dilatare
10-6°C - 
t..prod. °C- 
Conductibilitate/100°C Wm-1C-1- 

UTILIZǍRI: lipit folie, fabricat rezistenţe electrice

 

    

    

    

    

    

    

AUTOMATIZARI - APARATURA ELECTRICA DE MASURA SI CONTROL A TEMPERATURII