Monel

Monel

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati:

Ni 63 Cu 31 Cr  Fe Rest  Alte Mn+Si 
Rezist. Sp/Ohm.m²/m -0.547
Densitatea - 8.83
t. max. rec. °C - 700
t. topire°C - 1320
Coeficient de dilatare
10-6°C - 1900
t..prod. °C-  20-100
Conductibilitate/100°C Wm-1C-1- 21.8

UTILIZǍRI: lipit folie, fabricat rezistenţe electrice