CuNi 10

CuNi 10

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati:

Ni 10 Cu Rest Cr - Fe-  Alte 
Rezist. Sp/Ohm.m²/m -0.15
Densitatea - 8.90
t. max. rec. °C - 400
t. topire°C - 1080
Coeficient de dilatare
10-6°C - 450
t..prod. °C-  20-100
Conductibilitate/100°C Wm-1C-1- 60.0

UTILIZǍRI: lipit folie, fabricat rezistenţe electrice