CuNi 23 Mn

CuNi 23 Mn

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati:

Ni 23 Cu Rest Cr - Fe-  Alte Mn +
Rezist. Sp/Ohm.m²/m -0.30
Densitatea - 8.90
t. max. rec. °C - 400
t. topire°C - 1100
Coeficient de dilatare
10-6°C - 200
t..prod. °C-  20-100
Conductibilitate/100°C Wm-1C-1- 35.0

UTILIZǍRI: lipit folie, fabricat rezistenţe electrice

 

    

    

    

    

    

    

AUTOMATIZARI - APARATURA ELECTRICA DE MASURA SI CONTROL A TEMPERATURII