Banda Resistohm 40

Banda Resistohm 40

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati:

Ni 37 Cu - Cr 18 Fe Rest Alte Si
Rezist. Sp/Ohm.m²/m -1,05
Densitatea 7.95
t. max. rec. °C -1 050
t. topire°C -1 380
Coeficient de dilatare
10-6°C - 240
t..prod. °C- 20 - 1 000
Conductibilitate/100°C Wm-1C-1-13.0

UTILIZǍRI: lipit folie, fabricat rezistenţe electrice

 

  

  

  

  

  

  

AUTOMATIZARI - APARATURA ELECTRICA DE MASURA SI CONTROL A TEMPERATURII