Banda Resistohm 135

Banda Resistohm 135

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati:

Ni - Cu - Cr 20 Fe Rest Alte Al 4.5%
Rezist. Sp/Ohm.m²/m -1.35
Densitatea 7.25
t. max. rec. °C -1 200
t. topire°C -1 500
Coeficient de dilatare
10-6°C - 70
t..prod. °C- 20 - 1 000
Conductibilitate/100°C Wm-1C-1-16.5

UTILIZǍRI: lipit folie, fabricat rezistenţe electrice

 

    

     

    

    

    

    

AUTOMATIZARI - APARATURA ELECTRICA DE MASURA SI CONTROL A TEMPERATURII