Banda Resistohm 125

Banda Resistohm 125

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati:

Ni - Cu - Cr 17 Fe Rest Alte Al 3%
Rezist. Sp/Ohm.m²/m -1.25
Densitatea 7.35
t. max. rec. °C -1 100
t. topire°C -1 520
Coeficient de dilatare
10-6°C - 110
t..prod. °C- 20 - 1 000
Conductibilitate/100°C Wm-1C-1-16.7

UTILIZǍRI: lipit folie, fabricat rezistenţe electrice

 

    

    

    

  

    

    

AUTOMATIZARI - APARATURA ELECTRICA DE MASURA SI CONTROL A TEMPERATURII