Banda Resisthom 20

Banda Resisthom 20

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati:

Ni 20 Cu - Cr 25 Fe Rest Alte Si
Rezist. Sp/Ohm.m²/m -0.95
Densitatea 7.80
t. max. rec. °C -1 000
t. topire°C -1 390
Coeficient de dilatare
10-6°C - 330
t..prod. °C- 20 - 1 000
Conductibilitate/100°C Wm-1C-1-11.5

UTILIZǍRI: lipit folie, fabricat rezistenţe electrice

 

  

  

   

  

  

   

AUTOMATIZARI - APARATURA ELECTRICA DE MASURA SI CONTROL A TEMPERATURII