Thermo NN/NNX

Thermo NN/NNX

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati:

Ni 95 Cu  Cr  Fe Alte 4.3 Si
Rezist. Sp/Ohm.m²/m -0.365
Densitatea - 8.58
t. max. rec. °C - 
t. topire°C - 1420
Coeficient de dilatare
10-6°C - 
t..prod. °C- 
Conductibilitate/100°C Wm-1C-1- 

UTILIZǍRI: lipit folie, fabricat rezistenţe electrice

 

    

    

    

   

    

    

AUTOMATIZARI - APARATURA ELECTRICA DE MASURA SI CONTROL A TEMPERATURII