CuNi 6

CuNi 6

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati:

Ni 6 Cu Rest Cr - Fe-  Alte 
Rezist. Sp/Ohm.m²/m -0.10
Densitatea - 8.90
t. max. rec. °C - 300
t. topire°C - 1080
Coeficient de dilatare
10-6°C - 700
t..prod. °C-  20-100
Conductibilitate/100°C Wm-1C-1- 90.0

UTILIZǍRI: lipit folie, fabricat rezistenţe electrice