Banda Resistohm 140

Banda Resistohm 140

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati:

Ni - Cu - Cr 22 Fe Rest Alte Al 5%
Rezist. Sp/Ohm.m²/m -1.40
Densitatea 7.15
t. max. rec. °C -1 280
t. topire°C -1 500
Coeficient de dilatare
10-6°C - 60
t..prod. °C- 20 - 1 000
Conductibilitate/100°C Wm-1C-1-16.0

UTILIZǍRI: lipit folie, fabricat rezistenţe electrice

 

    

    

  

  

    

    

AUTOMATIZARI - APARATURA ELECTRICA DE MASURA SI CONTROL A TEMPERATURII